Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia. Zachowanie higieny jest warunkiem koniecznym wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta. Technik sterylizacji powinien być dokładny, cierpliwy i skrupulatny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku. Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanego wielokrotnie do różnych zabiegów.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: zaoczna
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok
CERTYFIKATY KURSU

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Język migowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatomia fizjologia i mikrobiologia
 • Techniki mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Technologie informatyczne
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
 • Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia sterylizacji medycznej
 • Praktyka zawodowa
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli i dokumentacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • obsługi urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
 • stosowania pojęć i procesów z dziedziny informatyki w kontekście procesów sterylizacji i ochrony zdrowia
 • posługiwania się  słownictwem z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • podmioty świadczące usługi sterylizacji
 • centralne sterylizatornie w szpitalach
 • pracownie endoskopowe
 • salony kosmetyczne
 • studia tatuażu
 • gabinety stomatologiczne
 • pracownie mikrobiologiczne
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.12.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.