Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w czynnościach życia codziennego w miejscu jego zamieszkania. Mobilizuje do aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym. Pomaga w podstawowych czynnościach: spacery, ćwiczenia, ubieranie, mycie, zakupy, przygotowywanie posiłków. Tworzy optymalne warunki życia osoby pozostającej pod jej opieką. Opiekunka wspiera osoby samotne i niesamodzielne, dla których wyjście po zakupy czy do lekarza jest dużym wyzwaniem.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: zaoczna
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok
CERTYFIKATY KURSU

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Anatomia i fizjologia
 • Trening umiejętności społecznych
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawna w środowisku domowym
 • Pracownia czynności pielęgnacyjno higienicznych
 • Pracownia pierwszej pomocy
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • placówki opieki dziennej
 • instytucje opiekuńcze
 • prywatna opieka nad podopiecznym
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • motywowania podopiecznego do samodzielności i aktywności: intelektualnej, fizycznej i społecznej
 • organizowania opieki i wsparcia społecznego osobie niesamodzielnej
 • sprawowania opieki zapewniającej bezpieczeństwo aktywizację i integrację
 • pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania porządku w mieszkaniu
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej SPO.05.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.