Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem zaspakajając jego potrzeby i zapewniając bezpieczeństwo. Opiekunka zna etapy rozwoju dziecka. Organizuje i prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny. Od opiekunki oczekuje się: odpowiedzialności, opanowania, wrażliwości, konsekwencji, zdolności manualnych.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: stacjonarna (w systemie zaocznym)
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata
NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Anatomia i fizjologia dziecka
 • Pielęgnacja dziecka chorego i niepełnosprawnego
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Psychologia, socjologia i pedagogika
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Technologie informatyczne

ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia dziecka
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej SPO.04.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • żłobki
 • domy małego dziecka
 • sanatoria i uzdrowiska
 • oddziały szpitalne
 • interwencyjne placówki opiekuńcze
 • własne klubiki dziecięce w ramach działalność gospodarczej
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów

Dodatkowo w czwartym semestrze Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.