Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami danej placówki. Osoba na tym stanowisku zaspokaja potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznych. Wykorzystuje metody terapeutyczne i rehabilitacyjne do  aktywizacji i stymulacji osób, które ma pod opieką. Do zadań opiekuna należy także rozpoznanie i ocena stanu podopiecznego. Jego rolą jest motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, jest w kontakcie z rodziną podopiecznego. 

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: zaoczna
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata
NAUCZANE PRZEDMIOTY

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Język angielki zawodowy
 • Język migowy
 • Usługi opiekuńcze – zajęcia praktyczne
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Technologie informatyczne
 • Aktywizacja osoby podopiecznej – zajęcia praktyczne
 • Trening umiejętności społecznych- zajęcia praktyczne
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • aktywizowania podopiecznych
 • rozpoznawania bio – psych – społecznych potrzeb podopiecznego
 • pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • organizacji opieki nad osobą niesamodzielną
 • udzielania pierwszej pomocy
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • domy pomocy społecznej
 • domy małego dziecka
 • hospicja dla dzieci lub dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dzienne domy samopomocy
 • ośrodki wsparcia dla osób niesamodzielnych
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej SPO.03.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.