Opiekun medyczny  wykonuje zabiegi medyczne, opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz aktywizuje podopiecznego. Pobiera krew żylną i włośniczkową, pielęgnuje wkłucie centralne, port naczyniowy i rurki tracheotomijne, wykonuje iniekcję domięśniową, odśluzowuje drogi oddechowe, karmi przez PEG, cewnikuje pacjenta, prowadzi tlenoterapię przyłóżkową i aktywizację ruchową.

Opiekun powinien być empatyczny, uczciwy, z serdecznym podejściem do pacjenta – podopiecznego, komunikatywny. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużaniem życia, zapotrzebowanie na opiekunów wciąż wzrasta

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: stacjonarna (system wieczorowy)
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 1,5 rku
CERTYFIKATY KURSU

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku opiekuna medycznego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy opieki medycznej nad osobą chorą
 • Podstawy farmakologii
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej
 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • karmienia przez PEG
 • pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • iniekcji domięśniowych
 • pielęgnacji wkłucia centralnego i rurki tracheotomijnej
 • stosowania metod i technik terapii zajęciowej
 • posługiwania się słownictwem medycznym w języku angielskim i migowym
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów medycznych i opiekuńczych osoby   niesamodzielnej
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
 • aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej, niesamodzielnej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • szpitale, hospicja
 • sanatoria, uzdrowiska
 • ośrodki rehabilitacji
 • domy pomocy społecznej
 • fundacje wspierające osoby niepełnosprawne
 • świadczenie usług w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w domu
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.14.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.