Szkolne Koło Wolontariatu

Dla ludzi naprawdę wielkich

nie ma większej radości od tej,

gdy drugim mogą sprawić radość.

Wilhelm Keppler

Stworzenie wolontariatu w naszej szkole nie jest przypadkowe, daje ono możliwość wykorzystania własnych umiejętności społecznych zdobywanych w trakcie nauki, rozwija zainteresowania, pozwala zdobyć doświadczenie, uwrażliwia na potrzeby ludzi niesamodzielnych.

W zawodach medycznych i socjalnych oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych ważnym elementem edukacji jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.

Praca wolontarystyczna traktowana jest w dzisiejszym świecie jako coś społecznie pożądanego i wartościowego.

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy, wrażliwości, szacunku, empatii i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat odciskamy dobroczynne piętno we wszystkich  dziedzinach jego życia. Podejmowana przez słuchaczy – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy.

CELE

  1. Uczyć postaw prospołecznych: wrażliwości, empatii, tolerancji, zrozumienia wobec drugiego człowieka.
  2. Pokazywać pożyteczne, rozwijające i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
  3. Współdziałać z organizacjami społecznymi kształtując umiejętności działania zespołowego tworzące więzi ze środowiskiem lokalnym Ciechanowa.
  4. Poznawać i propagować idee wolontariatu.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.