SZKOLNE KOŁO PCK

,, Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”

Jan Paweł II

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolne Koło PCK istnieje w szkole od kilkunastu lat. Opiekę nad kołem sprawuje Pani mgr Monika Gołębiewska. W szkole nie brakuje wrażliwej i chętnej do współpracy młodzieży, która z potrzeby serca bierze udział w różnych akcjach Polskiego Czerwonego Krzyża.


Młodzież zrzeszona w naszym Kole angażuje się w akcje charytatywne: „Wyprawka dla żaka”, „Podziel się posiłkiem”, „Dni walki z głodem”, „Gwiazdka z PCK”, „Wielkanoc z PCK”, od kilku lat bierze czynny udział w organizacji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Prowadzimy pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Słuchacze biorą udział w akcjach poboru krwi oraz uczestniczą w koncertach charytatywnych.

Działania SK PCK odbywają się w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły i Oddziałem Rejonowym PCK w Ciechanowie.

CZYM SIE ZAJMUJEMY

Uczymy zasad udzielania Pierwszej pomocy

Ważnym zadaniem Koła jest promocja zdrowego stylu życia, propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zasad udzielania Pierwszej Pomocy. Ponadto w ramach pracy włączamy się w różnorodne działania charytatywne, dzięki którym możemy nieść bezinteresowną pomoc osobom wymagającym wsparcia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do Naszego Koła PCK!
Opiekunem SK PCK jest:
mgr Monika Gołębiewsk
aCELE

  1. Kształtowanie wśród słuchaczy aktywnej postawy empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.
  2. Propagowanie honorowego krwiodawstwa.
  3. Rozpowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Poznanie historii i zasad działalności PCK.                                                                    

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.