Higienistka stomatologiczna  Zdrowe zęby wpływają na nasze zdrowie, dodają uroku, sprzyjają dobremu samopoczuciu, pozwalają uniknąć bólu i zbędnych kosztów leczenia. Higienistka współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Samodzielnie wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjenta, dobiera środki do utrzymania zdrowia jamy ustnej. Wykonuje: piaskowanie, polerowanie, lakierowanie, scaling, impregnację zębów mlecznych. Udziela instruktażu jak prawidłowo szczotkować, nitkować i prowadzić higienę jamy ustnej przy założonym aparacie ortodontycznym. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się: spostrzegawczością, empatią, sprawnością manualną, dokładnością, życzliwością.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: stacjonarna (system wieczorowy)
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 2 lata
CERTYFIKATY KURSU
 • Regeneracyjne wybielanie zębów z użyciem systemu PREWDENT
 • WR Icon – nieinwazyjne leczenie próchnicy
 • Piaskowania i skalingu
 • Zapobiegania infekcjom
 • Higieny jamy ustnej w profilaktyce stomatologicznej
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • w oddziałach chirurgii szczękowej
 • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach
 • w poradniach i klinikach dentystycznych
 • w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • w poradniach i ośrodkach zdrowia
 • prywatna działalność
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • BHP w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Język migowy
 • Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Pracownia organizacji gabinetu higienistki i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii
 • Pracownia farmakotretapii stomatologicznej
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.02.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • wykonywania zabiegów profilaktycznych
 • mycia, dezynfekcji i sterylizacji stomatologicznej
 • udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • posługiwania się aparaturą stomatologiczną
 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • przygotowania pacjenta do zabiegu
 • współpracy z lekarzem dentystą w czasie zabiegów
 • używania słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • obsługiwania sprzętu diagnostycznego
 • przechowywania i przygotowywania leków oraz materiałów stomatologicznych
 • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych 
 • samodzielnego prowadzenia edukacji zdrowotnej jamy ustnej

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.