Asystentka stomatologiczna to prawa ręka dentysty i nieocenione wsparcie pacjenta. Wprowadza wiele ciepła i empatii do gabinetu stomatologicznego. Asystuje lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów, przygotowuje narzędzia, materiały, leki i stanowisko pracy lekarza stomatologa. Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta i gabinetu.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: dzienna, stacjonarna (w formie wieczorowej)
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok
CERTYFIKATY KURSU

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Podstawy psychologii socjologii i pedagogiki
 • Pracownia zasad i technik pracy asystentki stomatologicznej
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza – zajęcia praktyczne
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • współpracy z lekarzem dentystą
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • kompletowania zestawów leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych
 • przygotowywania pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • przygotowywania materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
 • prowadzenia dokumentacji gabinetu i pacjenta
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • poradnie i kliniki dentystyczne
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • oddziały chirurgii szczękowej
 • gabinety stomatologiczne w placówkach oświatowych
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy zawodowe
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.01.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.