Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej w celu zaspokojenia potrzeb usprawniających codzienne życie. Doradza w zakresie  zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacyjnych i integracji ze środowiskiem społecznym. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, istotne znaczenie ma cierpliwość, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność. W realizacji zadań niezwykle ważne są też kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

emoji_objects FORMY NAUCZANIA: zaoczna
timer OKRES KSZTAŁCENIA: 1 rok
CERTYFIKATY KURSU

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

NAUCZANE PRZEDMIOTY
 • Anatomia i patologia człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja osoby niepełnosprawnej
 • Rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z teorii metod pracy socjalnej
 • Język angielski zawodowy
 • Umiejętności opiekuńcze – zajęcia praktyczne
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja – zajęcia praktyczne
ABSOLWENT PRZYGOTOWANY JEST DO
 • wspierania i motywowania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności  osobistej i zawodowej
 • aktywizowania i udzielania pomocy podopiecznemu
 • rozpoznawania bio – psych – społecznych potrzeb podopiecznego
 • pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności podopiecznego
 • udzielania wsparcia w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym
 • rehabilitacji, pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną
 • udzielania pierwszej pomocy
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • ośrodki adopcyjne
 • instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym
DLACZEGO MY?
 • jesteśmy szkołą bezpłatną, bez umów, bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy najwyższą jakość nauczania
 • mamy własne i  nowoczesne pracownie zawodu
 • w czasie zajęć udostępniamy materiały najwyższej jakości
 • 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • realizujemy płatne staże unijne
ABSOLWENT SZKOŁY OTRZYMUJE
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej SPO.01.
 • dyplom zawodowy
 • Europass – suplement do dyplomu w języku angielskim

NASZE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wiemy, że wielu z naszych słuchaczy to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, plan zajęć układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.