21 grudnia 2021

Polskiego Czerwonego Krzyża

Podstawowym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolne Kolo PCK istnieje w szkole od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu opiekę nad młodzieżą sprawuje ciągle i nieprzerwanie mgr Agnieszka Duczman. Przez te lata w działalność SK PCK zaangażowanych było bardzo wielu uczniów, dla których propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz promowanie idei humanitaryzm i bezinteresownej pomocy innym było ważnym życiowym zadaniem. W dalszym ciągu nie brakuje wrażliwej i chętnej do współpracy młodzieży, która z potrzeby serca bierze udział w różnych akcjach Polskiego Czerwonego Krzyża.


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

facebook
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.