Komunikat Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie z dnia 19.10.2020r. - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81