Komunikat Dyrektora medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie z dnia 26.11.2020r. - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81