Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i administracji w ZMSP w Ciechanowie - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i administracji w ZMSP w Ciechanowie

Ciechanów 01.06.2020r.

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. kadr i administracji w ZMSP w Ciechanowie

            Uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i administracji polegającej na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 29.05.2020r. na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Lewandowska, zamieszkała w Ciechanowie

UZASADNIENIE  DOKONANEGO  WYBORU

O dokonaniu wyboru zdecydowały wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              Izabela Kierska

                                                                                   Dyrektor ZMSP w Ciechanowie

                                                                                                          /-/