Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr i administracji - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr i administracji

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

– referent ds. kadr i administracji

 

Uprzejmie informuję, że po analizie dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 26.05.2020r. stwierdza się, że 22 osoby złożyły dokumenty aplikacyjne do konkursu. O wynikach analizy dokumentów wszyscy kandydaci zostali  poinformowani  telefonicznie w dniu 26.05.2020r.

Osoby spełniające  wszystkie wymogi formalne, zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji:

1.      Boniakowska Marta

2.     Chądzyńska Ewa

3.     Chodkowska Krystyna

4.     Chruślińska Katarzyna

5.     Drzewicz-Potocka Paulina

6.     Dworecka Sylwia

7.     Lewandowska Małgorzata

8.     Milewska Justyna

9.     Ozdarska Marta

10.  Purzycka Jolanta


Druga tura procesu rekrutacji  test kompetencji  połączony z rozmową kwalifikacyjną zostanie przeprowadzona w dniu 29.05.2020r. o godz. 10.00.   

Zainteresowane osoby zostały  poinformowane telefonicznie w dniu 26.05.2020r.

 

                                                                Izabela Kierska

                                                             Dyrektor

                                                                   Zespołu Medycznych Szkół Policealnych

                                                                      w Ciechanowie

                                                                       /-/