Technik masażysta - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Technik masażysta

 TECHNIK MASAŻYSTA

Nauka trwa dwa lata
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym

Nauka na tym kierunku daje podstawy wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii, rehabilitacji i patologii.

Uczeń nabywa umiejętności stosowania różnych metod i technik masażu leczniczego i higieniczno-kosmetycznego.

Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy "Technika Masażysty" i uprawnienia do podjęcia pracy z człowiekiem zdrowym, chorym i niepełnosprawnym w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik i lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz własnych gabinetach masażu

 

Przedmioty

 • Anatomia i fizjologia
 • Teoria masażu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pracownia masażu
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zarys fizjoterapii
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pierwsza pomoc
 • Wychowanie fizyczne
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne

Dochodzą do tego zajęcia praktyczne - dwa razy w tygodniu na placówkach DPS, poradniach Rehabilitacyjnych i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie

 

Nazwa kwalifikacji T.M. Z_01 - świadczenie usług w zakresie masażu

Po zakończeniu cyklu nauczania absolwent potrafi:

 1. wykonywać masażu klasyczny w profilaktyce i leczeniu
 2. wykrywać i usuwać za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych
 3. stosować masaż izometryczny i drenaż limfatyczny w leczeniu chorych
 4. wykonywać masaż sportowy
 5. wykonywać masaż kosmetyczny
 6. popularyzować zachowania prozdrowotne