Opiekunka środowiskowa - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Nauka trwa jeden rok

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub im najbliższego otoczenia.

Nauka obejmuje takie bloki programowe jak: Psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym, Rozwiązywanie problemów podopiecznego, Opieka nad podopiecznym, Umiejętności wspomagajace pracę z podopiecznym.

PRZEDMIOTY

 • Pedagogika,
 • Psychologia,
 • Polityka społeczna
 • Podstawy psychopatologii,
 • Metodyka pracy z podopiecznym,
 • Podstawy prawa i ekonomiki,
 • Pracownia kompleksowej opieki,
 • Język migowy,
 • Zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • rozpoznawanie i diagnozowanie problemów podopiecznego
 • wspólpracowanie z podopiecznym oraz z ważnymi dla niego osobami
 • aktywizowanie podopiecznego i osób z jego środowiska
 • posługiwanie się i stosowanie w praktyce podstawowych przepisów prawnych
 • rozpoznawanie i wykorzystanie zasobów środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym
 • zarządzanie materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego
 • dostosowanie diety do stanu zdrowia podopiecznego
 • nauka podopiecznego wykonywania podstawowych czynności z zakresu prac technicznych i plastycznych
 • prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznym