Opiekun w DPS - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun w DPS

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Nauka trwa dwa lata
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym

Absolwent tego kierunku to przewodnik osób samotnych, niedołężnych, chorych, przebywających w placówkach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłychUkończenie nauki na tym wydziale przygotowuje absolwentów do pracy z podopiecznym, pomagając mu pokonać własne słabości i ograniczenia.

Zakres programowy proponowanych przedmiotów nauczania pozwala wzbogacić właną wiedzę o podstawy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej, socjologii z uwzględnieniem funkcjonowania grup oraz pedagogiki specjalnej. Rozwija również umiejętności związane z aktywizowaniem innych osób. Nauka obejmuje takie bloki programowe jak: Wybrane Zagadnienia z Nauk Społecznych, Edukacja Zdrowotna i Opieka, Metody Terapii i Aktywizacji i Umiejętnośći Wspomagające Działalność Opiekuna. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Placówkach Opieki Społecznej.

PRZEDMIOTY

 • Elementy psychologii i socjologii,
 • Pedagogika specjalna,
 • Wybrane elementy prawa i ekonomiki,
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej,
 • Promocja zdrowia,
 • Opieka w stanach zagrożenia zdrowia,
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych,
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji,
 • Organizacja czasu wolnego i aktywizacja,
 • Elementy arteterapii,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Praktyka zawodowa.