Opiekun medyczny - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Opiekun medyczny

 

OPIEKUN MEDYCZNY  ze szkoleniem w zakresie   pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 rok nauki

Opiekun medyczny  w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie niesamodzielnej, wykonuje czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz aktywizuje podopiecznego. Opiekun powinien być empatyczny, uczciwy, z serdecznym podejściem do podopiecznego, komunikatywny i współczujący. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużaniem życia, zapotrzebowanie na opiekunów wciąż wzrasta.

Absolwent kierunku opiekun medyczny posiada przygotowanie do:

 • pomocy osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • stosowania  metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii 
 •  posługiwania się słownictwem z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich z osobami
  niesamodzielnymi
 • rozpoznawania i rozwiązywania  problemów opiekuńczych osoby  niesamodzielnej
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej 

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100%zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale, hospicja
 • sanatoria
 • ośrodki rehabilitacji
 • domy pomocy społecznej
 • fundacje wspierające osoby niepełnosprawne
 • świadczenie usług w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w jego domu

Nauczane przedmioty

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Anatomia i fizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Świadczenie usług opiekuńczych

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim