Opiekun medyczny - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

 

OPIEKUN MEDYCZNY  z elementami zabiegów medycznych - 1,5 roku nauki

Opiekun medyczny  w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej oraz asystuje personelowi medycznemu. Wykonuje zabiegi medyczne, opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz aktywizuje podopiecznego.

Opiekun powinien być empatyczny, uczciwy, z serdecznym podejściem do pacjenta - podopiecznego, komunikatywny. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużaniem życia, zapotrzebowanie na opiekunów wciąż wzrasta.

 

Absolwent kierunku opiekun medyczny posiada przygotowanie do:

 • karmienia przez PEG
 • dializoterapii i  tlenoterapii
 • pobierania krwi żylnej i iniekcji domięśniowych
 • asystowania przy operacjach
 • pielęgnacji wkłucia centralnego i rurki tracheotomijnej
 • stosowania  metod i technik terapii zajęciowej
 • posługiwania się słownictwem medycznym w języku angielskim i migowym
 • rozpoznawania i rozwiązywania  problemów medycznych i opiekuńczych osoby  niesamodzielnej
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
 • aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej, niesamodzielnej 
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100%zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale, hospicja
 • sanatoria
 • ośrodki rehabilitacji
 • domy pomocy społecznej
 • fundacje wspierające osoby niepełnosprawne
 • świadczenie usług w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w domu

Nauczane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów medyczno - pielęgnacyjnych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Asystowanie przy operacjach
 • Opieka nad pacjentem dializowanym
 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim