Higienistka stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA z elementami sterylizacji medycznej – 2 lata nauki

Higienistka stomatologiczna to członek zespołu stomatologicznego, wykwalifikowany specjalista. Zdrowe zęby wpływają na nasze zdrowie, dodają uroku, sprzyjają dobremu samopoczuciu, pozwalają uniknąć bólu i zbędnych kosztów leczenia. Higienistka posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych  na zlecenie lekarza dentysty. Udziela instrukcji jak prawidłowo szczotkować, nitkować i prowadzić higienę jamy ustnej przy założonym aparacie ortodontycznym. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się: spostrzegawczością, empatią, sprawnością manualną, dokładnością, życzliwością.

 

TYLKO U NAS zdobędziesz certyfikat kursu:

 • Regeneracyjne wybielania zębów z użyciem systemu  PREWDENT Cr WR Icon – nieinwazyjne leczenie próchnic
 • Piaskowania i skaling
 • Zapobiegania infekcjom jamy ustne
 • Uczestnictwo w corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Higienistek i Asystentek Stomatologicznych w Łodzi

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzamin
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

 

Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do:

 

 • wykonywania zabiegów profilaktycznych: skaling, fluoryzacja, lakierowanie, piaskowanie  zębów
 • zachowania czystości mikrobiologicznej używanego sprzętu gabinetu
 • mycia, dezynfekcji i sterylizacji stomatologicznej
 • udzielenia  pierwszej pomocy przedmedyczne
 • posługiwania się aparaturą, np. autoklawem, kamerą doustną oraz   oprzyrządowaniem unitu
 • przygotowania  gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • przygotowania pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem
 • współpracy z lekarzem dentystą  w czasie zabiegów
 • używania słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • obsługiwania sprzętu diagnostycznego
 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych
 • stosowania  zasad utylizacji odpadów medycznych
 • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych
 • współpracy w zespole stomatologicznym

Perspektywa zatrudnienia:

 •  w oddziałach chirurgii szczękowej
 •  w przedszkolach i szkołach
 •  w poradniach i klinikach dentystycznych
 •  w prywatnych gabinetach stomatologicznych
 •  w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 •  prywatna działalność

Nauczane przedmioty:

 • BHP w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Język migowy
 • Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej.
 • Pracownia organizacji gabinetu higienistki i stanowisk pracy lekarza
  i higienistki
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii
 • Pracownia farmakoretapii stomatologicznej

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim