Higienistka stomatologiczna - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

Higienistka stomatologiczna

Higienistka Stomatologiczna

 

- czas trwania nauki: 2 lata
- tryb nauki : zaoczny

Perspektywy zatrudnienia

- gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- prywatne gabinety stomatologiczne
- gabinety profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach

Wiedza i umiejętności absolwenta

- przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
- organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
- wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
- wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
- prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach