Asystentka stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

Asystentka stomatologiczna

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA ze szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   - 1 rok nauki

Asystentka stomatologiczna posiada uprawnienia  do pracy w zakresie pomocy
i asystowania lekarzowi dentyście w leczeniu i sprawuje opiekę nad gabinetem.
Do jej zadań należy m.in. dbanie o czystość narzędzi i gabinetu (odkażanie, dbanie
o sterylność stanowiska pracy), asystowanie przy zabiegach (podawanie narzędzi, lekarstw),
przygotowanie i przechowywanie materiałów i narzędzi,  prowadzenie dokumentacji leczenia oraz opieka nad pacjentami. Asystentkę stomatologiczną cechuje opanowanie, sumienność, dobra organizacja w pracy. By pomagać lekarzowi, dobrze wykwalifikowana specjalistka musi mieć podstawową wiedzę z zakresu anatomii. Kierunek asystentki stomatologicznej jest pożądany na rynku pracy, a jego absolwentki szybko znajdują zatrudnienie. Mogą liczyć na etat we wszelkiego typu poradniach i gabinetach stomatologicznych państwowych oraz prywatnych.

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna  posiada przygotowanie do:

 • Współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • Przygotowywania  gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Kompletowania zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych 
 • stosowanych do zabiegów stomatologicznych
 • Przygotowywania pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • Profesjonalne komunikowanie się z pacjentem, umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegu
 • Współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych
 • Organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii
 • Prowadzenia dokumentacji gabinetu i pacjenta
 • Znajomość  programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji

Dlaczego my:

 • jesteśmy szkoła bezpłatną,  bez umów,  bez wpisowego, bez opłat za egzaminy
 • oferujemy kształcenie w szkole publicznej z gwarancją jakości
 • mamy własne, profesjonalne, nowoczesne pracownie zawodu
 • sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
 • dodatkowe certyfikaty zawodowe
 • skuteczne metody nauczania- blisko 100% zdawalność egzaminów zawodowych
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego
 • nie ograniczamy wieku kandydatów
 • u nas uczą doświadczeni nauczyciele- praktycy
 • realizujemy płatne staże unijne

Perspektywy zatrudnienia:

 • Poradnie i kliniki dentystyczne
 • Prywatne gabinety stomatologiczne
 • Oddziały chirurgii szczękowej
 • Gabinety stomatologiczne w placówkach oświatowych
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Gabinety profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach

Nauczane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo w stomatologii
 • Ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Absolwent szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • europass – suplement do dyplomu w języku angielskim