Terapeuta zajęciowy - Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie 

23 672 35 81

 TERAPEUTA  ZAJĘCIOWY

Nauka trwa dwa lata

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym

Wydział przygotowujący słuchaczy do pracy w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach terapii zajęciowej na terenie szpitali i domów pomocy społecznej oraz w świetlicach środowiskowych.

Daje podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii i rehabilitacji pozwalając współdziałać z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi i chorymi, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Uczy łączyć sztukę z terapią tak, aby w sposób zorganizowany wypełniać czas wolny uczestników zajęć terapeutycznych.

Przedmioty:

 • Socjologia,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Patologia z klinicznym zarysem chorób,
 • Rehabilitacja,
 • Terapia zajęciowa,
 • Pracownia terapii zajęciowej,
 • Podstawy prawa i ekonomiki,
 • Zajęcia praktyczne
 • Terapia zajęciowa i pracownie terapii takie jak: kroju i szycia; wyrobów w drewnie, wiklinie i skórze; rękodzieła; przygotowywanie żywności; organizację czasu wolnego; arteterapia (terapia przez sztukę) i zajęcia praktyczne między innymi w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Świetlicach Środowiskowych, Oddziałach Śzpitalnych i Domach Pomocy Społecznej.

  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II roku oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową w Akademi Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, uzyskując tytuł licencjata

 

Nazwa kwalifikacji Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Po zakończeniu cyklu nauczania absolwent potrafi:

 • ocenianiać sytuacje społeczne chorych
 • określać wpływ środowiska społecznego na ososby niepełnosprawne
 • charakteryzować procesy patologiczne
 • oceniać sytuację zdrowotną pacjenta
 • planować i prowadzać pracę indywidualną i grupową
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczeki i turnusy rehabilitacyjne
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
 • motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej