Egzaminy zawodowe - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 

23 672 35 81

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  POTWIERDZAJĄCYCH
KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE 
w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

CZĘŚĆ PISEMNA

23.06.2020r.  godz. 14:00 – 15:00 -   dla AU.62, MS.01, MS.13

Na egzamin należy stawić się o godz. 13:00 (będą robione zdjęcia)

Należy zabrać ze sobą (obowiązkowo):

  1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Długopis z czarnym tuszem

 

CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA:

Technik Usług Kosmetycznych        -  kwalifikacja  AU.62

27.06.2020r. -  I zm. godz. 08:00,           II zm. godz. 12:00,           III zm.  godz. 16:00
29.06.2020r. -  I zm. godz. 08:00,           II zm. godz. 12:00,           III zm.  godz. 16:00

Technik Masażysta        - kwalifikacja  MS.01

29.06.2020r. - I zm. godz. 08:00,       II zm. godz. 12:00,                  

Higienistka stomatologiczna    -  kwalifikacja MS.13

29.06.2020r. -     I zm. godz. 08:00,        II zm. godz. 12:00,           III zm.  godz. 16:00


Na egzamin należy stawić się 30 min przed rozpoczęciem

Należy zabrać ze sobą (obowiązkowo)

  1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Długopis z czarnym tuszem
  3. Odzież i obuwie obowiązujące na zajęciach w pracowniach

---------------------------------------------------
22.06.2020r.  godz. 13:00 – 15:00 - część praktyczna dla absolwentów AU.61

Należy zabrać ze sobą:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Długopis z czarnym tuszem

 

Informacja o wynikach egzaminu – 31.08.2020r.